allmy.energy

Vilkår og Betingelser

Parter

Parter i avtalen er IOT Solutions AS, Lumberveien 27, 4621 Kristiansand, org.nr.916569807 som Leverandør og du som privatkunde med strømforbruk under 75 kWh per år.

Produkt og tilgang

allmy.energy henter data fra tjenesten Elhub. Systemet Elhub gir tilgang til data fra din strømmåler. Moderne strømmålere foretar kontinuerlig avlesning av ditt strømforbruk og disse dataene har du som Kunde rett til innsyn i.

Du gis herved tilgang til data fra din strømmåler via tjenesten Elhub. Data lastes ned en gang per døgn og lagres lokalt hos oss for de strømmålere som du har lagt inn i systemet. For å få tilgang til dine målerdata, må du logge inn via BankID og gi opplysninger om din/dine målepunkt.

Ved å legitimere deg i tjenesten bekrefter du å ha gitt samtykke til slik lagring av data.

Personopplysninger

IOT Solutions AS lagrer dine strømdata lokalt slik at du kan få tilgang til disse. IOT Solutions AS bruker ikke disse opplysningene til annet enn tjenesten som du benytter på allmy.energy.

Pris

Tilgang til dataene er gratis for deg som privatkunde. IOT Solutions AS forbeholder seg retten til å ta betalt for tjenesten i fremtiden med 3 måneders forutgående varsel. Du har i så fall rett til å si opp tjenesten før betalingsplikten inntrer.

Markedsføring

Ved å ta produktet i bruk gis det samtykke til at IOT Solutions AS kan gi deg tilbud på strømtjenester, som f.eks. ved at du i menyen kan be om å se hvordan ulike strømleverandørers prismodeller kan slå ut med ditt historiske forbruk og at du gjennom denne tjenesten kan velge å bytte strømleverandør.