Produkter

Allmy.energy reporting

Det ligger i navnet. Allmy.energy støtter innsamling av forbruksdata fra alle energikilder. Vi gir deg muligheten til å se hele kostnadsbildet innen energiforbruk. Vi er Elhub-sertifiserte og har egen prisdatabase på samtlige nettleietariffer i landet. I tillegg legger vi til prisinformasjon på prosjekttilpasset energiforbruk som f.eks fjernvarme og solfangere. Ved å samle inn alle disse data får du muligheten til å gjøre gode analyser både innen bruksmønster og kostnadsbesparelse. Simulatoren i allmy.energy bidrar til å gi deg svaret på hva de tiltakene du vurderer å utføre – faktisk utgjør i kroner og øre.

Unik responsivitet
Energibudjett
Egendefinerte rapporter
Alle energikilder
Fakturakontroll
Miliørapport
Previous
Next

Allmy.energy gir deg muligheten til å gjøre analyser og rapporter på alle energidata. Eksempeler på rapporter er Energi (KWh)/ BTA (m2), Strømkostnad/ BTA(m2), Netlleiekostnad/BTA(m2),  Kostnadsfordeling på energikilder, budsjettsammenligning, ET-kurve, Maks effekt, reaktiv energi, porteføljeanalyse

Vannmålere
Fjernvarmemåling
Elektriske målere
Fjernkjøling
Solenergi metering
Previous
Next

Allmy.energy metering

Vi har spesialistert oss på datafangst av energidata. Dette vil si at vi kan hente data fra eksisterende målerutstyr, eller bidra med det utstyret du trenger for å få kontroll og oversikt på forbruket. Vi støtter alle teknologier og tar gjerne imot en utfordring.

Vi samler energidata og støtter blant annet følgende teknologi: Lorawan, nb-Iot/LTE, Wifi, wan, MODBUS-RTU/MODBUS-TCP, BacNET, M-Bus, RS-485, API-grensesnitt, REACT

Allmy.energy Smart Detection

Med kontinuerlig analyse av effekt hentet direkte fra HAN port, så gjenkjenner Smart Detection laster  ved hjelp av kunstig intelligense (AI). 

Dette gir en oversikt over energiforbruket i hver kategori forbruket faller inn under. Smart Detection gjenkjenner lastene med god nøyaktighet og gir et et godt grunnlag får å planlegge målrettet tiltak. Produktet er spesialtilpasset for kunder innen industri og næring.

Smart Detection
Previous
Next