allmy.energy

Tjenester / Produkter

Fra sensor til bankkonto

LoRaWAN gateway

Mange tilkoblings muligheter:

Standard API
Kundespesifikke API
Modem innebygget  4G / NB-IoT
Trådløs LoRaWAN kommunikasjon
Kablet mot eget nettverk

Gateway sender data over lange avstander
(ca 40 km) med lavt strømforbruk.
Gatewayen har en lokal brukere
kan logge inn med IP og
konfigurere ulike parametere.
Solenergi målere

Egenprodusert energi vil vi se mer av i fremtiden.
Vi har allerede kunder som får illustrert hva den
egenproduserte energien betyr for totalbildet.

Fjernkjøling målere
Fjernkjøling
er også en del av det totale energiregnskapet.
Vi tilpasser intergrasjon og plasserer dine
data sammen med alle energimålere.
Vannmålere

Vannmålere 
Vi har erfaring med avlesing av 
vannmålerdata og plassere ut
nødvendig utstyr for automatisk innsamling.

Elektriske målere

Elektriske målere

Vi er Elhub-sertifiserte og
kan derfor hente inn timesmålte
verdier på alle dine elektriske målere.

 

Fjernvarme målere
Fjernvarmemåling
Vi henter in fjernvarme timesmålinger
som også blir vist i rapportene.

Innsamlingssystem for energi data og administrasjon.

I dette systemet får vi full oversikt over status på målerne. Er det feil, er noen koplet ut, er det alarmer etc.

Vårt system tilbyr funksjoner som datafiltrering, aggregering og transformasjon som lar oss behandle og analysere målerdataene før de vises på instrumentbordet. Dette kan hjelpe brukerne med å identifisere trender og avvik i strømforbruket og ta tiltak for å optimalisere energibruken og redusere kostnader.

Rapportering

Her kopler vi de målte energiforbrukene mot gjeldene tariffer. Legger inn regler for kostnadsfordeling

Standard Analyser og rapporter:

•Forbruk
•Kostnad
•Miljøregnskap
•Bærekraft
•Simulering
•Budsjettunderlag
•Investeringsanalyse
•Kostnader fordelt på leietagere

Billing

Helautomatisk avregning av energikostnader, med automatisk fordeling på alle leietakere. Spotpris, nettleie og andre tariffdata inkludert. Leietakere belastes med f.eks spotpris. Har du solcelleanlegg så sparer leietakere nettleie, om leietakerne ikke greier å bruk all produsert strøm, så får utleier salgsoverskuddet. Vi beregner også selvforsyningsgraden. All avlesing av måledata automatiseres og er oppdatert hver dag.

Egendefinerte rapporter
Unik responsivitet
Alle energikilder
Fakturakontroll
Miliørapport
Energibudjett

Allmy.energy rapportering

Det ligger i navnet. Allmy.energy støtter innsamling av forbruksdata fra alle energikilder. Vi gir deg muligheten til å se hele kostnadsbildet innen energiforbruk. Vi er Elhub-sertifiserte og har egen prisdatabase på samtlige nettleietariffer i landet. I tillegg legger vi til prisinformasjon på prosjekttilpasset energiforbruk som f.eks fjernvarme og solfangere. Ved å samle inn alle disse data får du muligheten til å gjøre gode analyser både innen bruksmønster og kostnadsbesparelse. Simulatoren i allmy.energy bidrar til å gi deg svaret på hva de tiltakene du vurderer å utføre – faktisk utgjør i kroner og øre.

Allmy.energy gir deg muligheten til å gjøre analyser og rapporter på alle energidata. Eksempeler på rapporter er Energi (KWh)/ BTA (m2), Strømkostnad/ BTA(m2), Netlleiekostnad/BTA(m2),  Kostnadsfordeling på energikilder, budsjettsammenligning, ET-kurve, Maks effekt, reaktiv energi, porteføljeanalyse

Allmy.energy Leietageravregning​

Allmy.energy  målesystem gir beboerne og styret full kontroll på eget forbruk.

Tilpassede profiler for hver enkelt leietaker faktureringsgrunnlag

Effektiv kontroll og oversikt over hver leietakers forbruk, inkludert faktureringsgrunnlag for strøm, fjernvarme, fjernkjøling, vannmålere og lignende, pr. leietaker.

Mulighet for å legge inn ulike fordelingsnøkler for å beregne forbruket til hver enkelt leietaker.

Presentasjon av forbruket i oversiktlige og intuitive grafiske og tabulære formater som også leietakeren kan få tilgang til.

Mulighet for eksport av data.

Energioppfølging EOS

Allmy.energy er et unikt og fleksibelt energioppfølgingssystem der du får totalbildet på både energi og kostnader for dine eiendommer.

Med allmy.energy EOS kan du enkel få summert oversikt over forbruk og kostnader så vel som analyser for å forstå årsakene til overforbruk, effekttopper og feil i bygg og anlegg.

Drill ned i detaljene og se hvilke effekttopper som kostet bedriften ekstra penger en måned. (og hvor mye det faktisk kostet)

Vi gir effektiv kundeservice og support, og sørger for enkel oppstart med lønnsomme månedlige avtaler!

Energidata fra Elhub​

Allmy.energy er Elhub-sertifiserte og kan derfor hente inn timesmålte verdier på alle dine elektriske målere.
Tilgang til alle energidata gir nye muligheter, og allmy.energy leverer disse dataene direkte fra Elhub. Alt du trenger å gjøre for å benytte deg av denne tjenesten, er å gi allmy.energy tilgang til målepunktene dine ved å huke av for dette i Elhub sin sluttbrukerportal.

Dashboard

Dashboard - raskt overblikk over virksomheten.

Varsling

Alle verdier i Report kan sende varsling via sms og/eller epost ved overskridelser. Mottakere er enten grupper eller enkeltpersoner.

Unormalt energiforbruk vil bli raskt oppdaget. Alle signaler kan konfigureres for å utløse hendelser i varslingssystemet for SMS- og/eller e-postvarsler."