Måler

Total oversikt over strømkostnad og nettleie på alle smartmålerne dine.

Egenprodusert energi vil se mer av i fremtiden.
Vi har allerede kunder som får illustrert hva den
egenproduserte energien betyr for totalbildet.
Vi har erfaring med å både hente
målerdata og plassere ut nødvendig
utstyr for avlesning automatisk.
Vi er Elhub-sertifiserte
og kan derfor hente inn timesmålte
verdier på alle dine elektriske målere.