allmy.energy

Strømstøtte - Et hett tema for bedrifter

Registrer din interesse ved å sende din kontaktinformasjon til jl@iotsolutions.no

Vi tar kontakt med deg!

 

Vi har sett på hvilke to kriterier du må møte for å få støtte til din campingplass:
  1. Strømkostnader på minimum 3% av omsetningen i første halvår 2022
  2. Gjennomført energikartlegging

 

Om du oppfyller de to kravene, kvalifiserer du til støttetrinn 1. Denne støtten utgjør 25% av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh, og gjelder for perioden oktober – desember 2022.

 

Om du i tillegg søker tilskudd til å gjennomføre energitiltak (da i henhold til energikartleggingen) kvalifiserer du til støttetrinn 2, der du får støtte tilsvarende 45% av differansen mellom faktisk pris og 70 øre per kWh, og gjelder for samme periode. Her kan du også søke inntil 50% støtte til investeringer knyttet til energitiltak som påbegynnes i 2023!

Oppsummert

Her er det mye å sette seg inn i! Vi jobber med å samle all nødvendig informasjon om hvordan prosessen gjennomføres korrekt, men på enklest mulig måte. Status per i dag er at Stortinget fremdeles må godkjenne ordningen, og Enova jobber med krav til søknad og dokumentasjon. Ryktet er at søknadsskjema skal være tilgjengelig i november, men at du kan vurdere selv om du ønsker å sende søknad før jul, eller å vente til januar for å søke støtte for alle månedene i en og samme søknad. 

Dette er de konkrete tiltakene Utflukt jobber med – for å sikre at du skal få den støtten du har krav på:

 

  • Utarbeide en oppskrift til energikartlegging, og søknad til Enova. Denne skal være klar i god tid før du må sende inn søknad – og vi holder deg oppdatert så snart Enova sine kriterier er klare. 
  • Vi jobber med å få på plass en fordelaktig avtale der allmy.energy tilbyr støtte til energikartlegging og videre søknad til Enova.
 

Om du vil vite mer så anbefaler vi:

 

 

Registrer din interesse ved å sende din kontaktinformasjon til jl@iotsolutions.no

Vi tar kontakt med deg!