allmy.energy


Sørlandsbedriften IOT Solutions skal hjelpe Oslobygg KF å få bedre kontroll med energikostnader og forbruk på 280 anlegg.

IOT Solutions skal levere et komplett verktøy for registrering og rapportering av strømforbruk i de offentlige byggene. Ny kunnskap og bedre oversikt skal gjøre det enklere for Oslobygg KF å identifisere effektive tiltak for strømsparing. Oslobygg KF har i dag et samlet årlig energiforbruk på rundt 230 GWh på strøm og fjernvarme.

Sørlandsbedriften med 16 ansatte vant anbudet i konkurranse med flere andre tilbydere. Ifølge oppdragsgiver, hadde IOT Solutions den laveste prisen, en gjennomgående god kvalitet og et oppfølgingssystem som svarte godt på kravspesifikasjonen.

Magnhild Kallhovd, seksjonsleder i Oslobygg KF, sier at dagens strømpriser gjør det viktigere enn noen gang å identifisere tiltak for energiøkonomisering.

– Vi ser frem til å bruke verktøyet til å effektivisere arbeidet vårt, og få enda bedre kontroll på energikostnadene, sier Kallhovd. 

Børre Tharaldsen, daglig leder i IOT Solutions, sier avtalen betyr mye for selskapet.

– Oslobygg er en stor eiendomsaktør med en krevende portefølje med tanke på rapportering og analyse. Det er en stor anerkjennelse for et lite firma som vårt å bli valgt som leverandør. Vi tror avtalen kan åpne nye dører for oss.

Tharaldsen sier analyseverktøyet deres, allmy.energy, har en meget sterk modul for å sette opp rapporter på en effektiv måte. Det største fortrinnet er kanskje at den inkluderer alle historiske kostnader på strøm og nettleie og tilhørende prisstrukturer. 

Kristiansand/Oslo 9. august 2022.

Kontaktpersoner:

Magnhild Kallhovd, seksjonsleder Oslobygg, telefon 47 63 99 47, epost magnhild.kallhovd@obf.oslo.kommune.no 

Børre Tharaldsen, daglig leder, telefon 90097206, mail bt@iotsolutions.no

Oslobygg KF er Oslo kommunes eiendomsforetak. Foretaket er en sammenslåing av tidligere Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg, samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg. Oslobygg er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom.