allmy.energy

Vi har gleden av å invitere til Energidag på Slottet – Tordenskjoldsgate 9, Kristiansansd – Inngang Noroff. 
Vi kommer til å gå igjennom den nye strømstøtte ordningen og hva som kreves for å få det.
En del av ordningen er investeringstilskudd som vi antar kan brukes til solceller og betalingsløsninger for strøm
Vi får besøk av Aksel Kverneland som er daglig leder i Kverneland Energi AS. De leverer nå et nytt solcelle anlegg på Brusand Camping. Dette vil bli gjennomgått.
Til slutt tar vi en gjennomgang av Powerpay – betalingsløsning- for strøm.