service

Fra sensor til bank konto.

LoRaWAN gateway

Mange tilkoblings muligheter:

Standard API
Kundespesifikke API
Modem innebygget  4G / NB-IoT
Trådløs LoRaWAN kommunikasjon
Kablet mot eget nettverk

Gateway sender data over lange avstander
(ca 40 km) med lavt strømforbruk.
Gatewayen har en lokal brukere
kan logge inn med IP og
konfigurere ulike parametere.
Solenergi målere

Egenprodusert energi vil vi se mer av i fremtiden.
Vi har allerede kunder som får illustrert hva den
egenproduserte energien betyr for totalbildet.

Fjernkjøling målere
Fjernkjøling
er også en del av det totale energiregnskapet.
Vi tilpasser intergrasjon og plasserer dine
data sammen med alle energimålere.
Vannmålere

Vannmålere 
Vi har erfaring med avlesing av 
vannmålerdata og plassere ut
nødvendig utstyr for automatisk innsamling.

Elektriske målere

Elektriske målere

Vi er Elhub-sertifiserte og
kan derfor hente inn timesmålte
verdier på alle dine elektriske målere.

 

Fjernvarme målere
Fjernvarmemåling
Vi henter in fjernvarme timesmålinger
som også blir vist i rapportene.
LoRaWAN gateway

Mange tilkoblings muligheter:

Standard API
Kundespesifikke API
Modem innebygget  4G / NB-IoT
Trådløs LoRaWAN kommunikasjon
Kablet mot eget nettverk

Gateway sender data over lange avstander (ca 40 km)
med lavt strømforbruk.
Gatewayen har en lokal brukere
kan logge inn med IP og konfigurere ulike parametere.

Solenergi målere
Egenprodusert energi vil vi
se mer av i fremtiden.
Vi har allerede kunder som
får illustrert hva den
egenproduserte energien betyr
for totalbildet.
Fjernkjøling målere
Fjernkjøling
er også en del av
det totale energiregnskapet.
Vi tilpasser intergrasjon og plasserer dine
data sammen med alle energimålere.
Vannmålere

Vannmålere 
Vi har erfaring med avlesing av 
vannmålerdata og plassere ut
nødvendig utstyr for automatisk innsamling.

Elektriske målere
Elektriske målere
Vi er Elhub-sertifiserte og
kan derfor hente inn timesmålte
verdier på alle dine elektriske målere.
Fjernvarme målere

Fjernvarmemåling
Vi henter in
fjernvarme
timesmålinger som også blir
vist i rapportene.

Innsamlingssystem for energi data og administrasjon. 

I dette systemet får vi full oversikt over status på målerne. Er det feil, er noen koplet ut, er det alarmer etc.

Vårt system tilbyr funksjoner som datafiltrering, aggregering og transformasjon som lar oss behandle og analysere målerdataene før de vises på instrumentbordet. Dette kan hjelpe brukerne med å identifisere trender og avvik i strømforbruket og ta tiltak for å optimalisere energibruken og redusere kostnader.

Rapportering

Her kopler vi de målte energiforbrukene mot gjeldene tariffer. Legger inn regler for kostnadsfordeling

Standard Analyser og rapporter:

•Forbruk
•Kostnad
•Miljøregnskap
•Bærekraft
•Simulering
•Budsjettunderlag
•Investeringsanalyse
•Kostnader fordelt på leietagere

Fakturagrunlag

 Stikkprøver hos oss viser at det er lurt å sjekke. Våre kunder har fått tilbakebetalt tilsammen Kr 900 000 på feilfakturert nettleie ved hjelp av allmy.energy.